help
  PoiskSlov.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПоискСлов.com!

  скотная

  Значение слова скотная

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  скотная ж. разг. Помещение, в котором жили работники, обслуживающие скот (1); скотная изба.

  Толковый словарь В.И.Даля

  СКОТНАЯ, см. скот. | Сукотная; см. это сл.

  7 букв в слове "скотная": а к н о с т я.

  Анаграммы для слова скотная:

  Слова, образованные из 7 букв слова скотная:

  а ак аксон акт ан ано ант ао ас аск асот астон ат атно ато атон аян аят ка кан кано кант канто каня каст кася кат като катон катс кая каян кнос кня ко кон конс конт кос коса косая косная коста кот кота котя ксоан кто на накос накося наос нас наст насто нато ная но ноа нок нокс нос носа носак носка нот нота нотка оас ока окас окат окн окна окс октан он она онат онта ос оса осн ост остан остяк ося осяк от отс отян са сак сан санк сао сат сато сая саян скат скот сна снк снота со сок сока сон сона соня сот сотая сотка сотня соя соян ст ста стан станок стая сто сток стон стоя стояк ся сяк сян сяна та так тако таксон тан танк танок тая тка тко то ток тока токс тон тона тонка тонкая тонс тоня тоса тоска тс як яко якс ян яна яо яс яса ясак яска ясно ясон ястак ятка
  Слова из слова скотная, по длине

  Слова, связанные со словом скотная:
  Слова, начинающиеся на скотная
  Слова, содержащие скотная
  Слова, оканчивающиеся на скотная
  Слова из слова скотная, если изменить одну букву
  Слова на ск
  Слова заканчивающиеся на ая
  Слова начинающиеся на ско
  Слова с ная в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву с  слова, начинающиеся на вы слова начинающиеся на без слова которые начинаются на об слова оканчивающиеся на онек слова которые заканчиваются на чик