help
  PoiskSlov.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПоискСлов.com!

  питомка

  Значение слова питомка

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  питомка ж. устар. То же, что: питомица.

  Орфографический словарь

  питомка пит`омка, -и, р. мн. -мок

  Cловарь синонимов Н. Абрамова

  питомка см. питомец, ученик

  7 букв в слове "питомка": а и к м о п т.

  Анаграммы для слова питомка:

  Слова, образованные из 7 букв слова питомка:

  а аи аио ак аки аким акип акмит акт ам амик амо амок амт ао апо апт ат ато атом ик ика икао икота икт икта им имо ио иот иота ипат итак ито ка кам камо камп кампо кап капо капот кат като катом ким кио киот кип кипа кит кита кито кма ко коати ком кома коми коп копа копи копт кот кота коти кто ма маи мак маки мако мао мап мат мати матико ми мик мио мо моа мои мок мока мот мотка оита ока окапи окат ом ома оп опа опак опт оптик оптика от па пак паки пакт пат патио пи пик пика пико пим пима пита пито питок пм по поимка пока покат пом пот пота поти потка пти та таи таим так таки тако там тапки ти тик тио тип типо тка тко тма то ток тока том тома томик томпак топ топа топик топика топка топки
  Слова из слова питомка, по длине

  Слова, связанные со словом питомка:
  Слова, начинающиеся на питомка
  Слова, содержащие питомка
  Слова, оканчивающиеся на питомка
  Слова из слова питомка, если изменить одну букву
  Слова на пи
  Слова заканчивающиеся на ка
  Слова начинающиеся на пит
  Слова с мка в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву п  слова заканчивающиеся на нюшки слова заканчивающиеся на шка слова оканчивающиеся на овливый слова оканчивающиеся на ола слова которые заканчиваются на изовать