help
  PoiskSlov.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПоискСлов.com!

  перванш

  Значение слова перванш

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  перванш прил. неизм. Бледно-голубой с сиреневым оттенком (о цвете).

  Орфографический словарь

  перванш перв`анш, неизм.

  Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой

  ПЕРВАНШ, неизм. Серовато-голубой. Шелк цвета п.

  7 букв в слове "перванш": а в е н п р ш.

  Слова, образованные из 7 букв слова перванш:

  а авен аверн авн ае аер ан анреп апе ар арен арп аш ва ваер ван вар ваш ваше ве вена вера верн верп верша вне вран вша ева евр евша ен ер ера на напев нар наре нарев наш наше не нева неваш невр непа неправ нерв нерва нерпа нерша нрав па пав пан панер пар парве паре парнев пашен пе пеан пена пера перш пешва пнр пра прав пре ра равен ран ране раш рва ре реванш рен репа реш рнав ша шан шар шарп шва шев шен шер шерп шерпа шпре
  Слова из слова перванш, по длине

  Слова, связанные со словом перванш:
  Слова, начинающиеся на перванш
  Слова, содержащие перванш
  Слова, оканчивающиеся на перванш
  Слова из слова перванш, если изменить одну букву
  Слова на пе
  Слова заканчивающиеся на нш
  Слова начинающиеся на пер
  Слова с анш в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву п  слова заканчивающиеся на ловка слова оканчивающиеся на ество слова оканчивающиеся на ечко слова которые заканчиваются на ощавый слова которые заканчиваются на отка