help
  PoiskSlov.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПоискСлов.com!

  павозка

  Значение слова павозка

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  павозка ж. местн. см. павозок.

  Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова

  ПАВОЗКА павозки, ж., и ПАВОЗОК, павозка, м. (обл.). Большая лодка, обычно с парусом, для перевозки груза по мелководью.

  7 букв в слове "павозка": а а в з к о п.

  Слова, образованные из 7 букв слова павозка:

  а аа аав ава аваз авказ аз аза азов ак ака аква ао апо ва ваза вак вз взо во воз возка за зав зак зака закоп зап зва зов зоп ка кав кава кап капа капо ква кво ко ков кова коза коп копа оаз ов ова оз ока оп опа опава опак па пав пава павко павок паз пазок пак пака по поза пока показ
  Слова из слова павозка, по длине

  Слова, связанные со словом павозка:
  Слова, начинающиеся на павозка
  Слова, содержащие павозка
  Слова, оканчивающиеся на павозка
  Слова из слова павозка, если изменить одну букву
  Слова на па
  Слова заканчивающиеся на ка
  Слова начинающиеся на пав
  Слова с зка в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву п  слова, начинающиеся на до слова начинающиеся на вз слова с приставкой низ слова заканчивающиеся на ыка слова оканчивающиеся на ева