help
  PoiskSlov.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПоискСлов.com!

  намотка

  Значение слова намотка

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  намотка ж. 1) Действие по знач. глаг.: намотать. 2) разг. То, что намотано; моток.

  Орфографический словарь

  намотка нам`отка, -и, р. мн. -ток

  Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой

  НАМОТКА, -и, ж. 1. см. мотатьи намотаться. 2. То, что намотано, моток.

  Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова

  НАМОТКА намотки, ж. (спец.). 1. только ед. Действие по глаг. намотать. 2. То, что намотано; моток.

  7 букв в слове "намотка": а а к м н о т.

  Анаграммы для слова намотка:

  Слова, образованные из 7 букв слова намотка:

  а аа ак ака акан акант акота акт ам ама аман амат амо амок амон амт ан анат анатом анка ано аноа ант ао ат ата атман атно ато атом атон ка кам кама камно камо кан кана канат кано каноат кант канта канто кат ката като катом катон кма ко коата ком кома кон конт кот кота кто ма маат мак мака макао мако ман мана манат манка манко мано манок мант манто мао маока мат мата матка мо моа мок мока мон мот мотка на нака накат нам нама нато но ноа нок ном нома нот нота нотам нотка ока окат окн окна октан ом ома оман он она онат онта от отман та так тако такома там тама тамак тан тана танак танк танка танок тка тко тма то ток тока том тома томан тон тона тонка
  Слова из слова намотка, по длине

  Слова, связанные со словом намотка:
  Слова, начинающиеся на намотка
  Слова, содержащие намотка
  Слова, оканчивающиеся на намотка
  Слова из слова намотка, если изменить одну букву
  Слова на на
  Слова заканчивающиеся на ка
  Слова начинающиеся на нам
  Слова с тка в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву н  слова которые начинаются на нис слова заканчивающиеся на шки слова заканчивающиеся на лый слова которые заканчиваются на атник слова которые заканчиваются на льщик