help
  PoiskSlov.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПоискСлов.com!

  намедни

  Значение слова намедни

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  намедни нареч. разг.-сниж. На днях, недавно.

  Орфографический словарь

  намедни нам`едни

  Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой

  НАМЕДНИ, нареч. (прост.). Совсем недавно, на днях.

  Толковый словарь В.И.Даля

  НАМЕДНИ, намеднись, намесь, намеднича нареч. надысь, ногдысь, анадысь, номнясь, ономня, онамедни; недавно, незадолго, считая не часами, а днями (оными дни); даве относится к тому же дню. Намеднишний, недавний, на днях бывший.

  Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова

  НАМЕДНИ нареч. (простореч.). Совсем недавно. Порой дождливою намедни я заглянул на скотный двор. Пушкин. На конское ристалище намедни я смотрел. Некрасов.

  Cловарь синонимов Н. Абрамова

  намедни см. недавно

  7 букв в слове "намедни": а д е и м н н.

  Слова, образованные из 7 букв слова намедни:

  а ад аден аденин ади ае аи аид аин ам аме амни ан анде ани анид анимед да дам дан данин данн де дем дема демин демина ден дени деним ди диан дие диен дин дина дна дни еда едан едим едма ем еман емида ен енина ид иде иден иена им иман имн ин инам инд инда инде инден инн ма маи маин ман манде мане мани мание манин манн ме медан медиа медина мен мена ми миан мид мин мина минне мне на над надеи наедим наи нам намени нами намин нанди нани не нема неман ни ним нин нина нна
  Слова из слова намедни, по длине

  Слова, связанные со словом намедни:
  Слова, начинающиеся на намедни
  Слова, содержащие намедни
  Слова, оканчивающиеся на намедни
  Слова из слова намедни, если изменить одну букву
  Слова на на
  Слова заканчивающиеся на ни
  Слова начинающиеся на нам
  Слова с дни в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву н  все слова онлайн кроссворд слова заканчивающиеся на юка слова оканчивающиеся на ливый слова оканчивающиеся на чик