help
  PoiskSlov.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПоискСлов.com!

  жанрист

  Значение слова жанрист

  Словарь иностранных слов

  жанрист - художник, изображающий современный ему быт, специалист по жанру 2.

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  жанрист м. Художник - мастер живописи на бытовые темы (в речи художников).

  Орфографический словарь

  жанрист жанр`ист, -а

  Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой

  ЖАНРИСТ, -а, м. Художник, специалист по жанру (во 2 знач.).

  Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова

  ЖАНРИСТ жанриста, м. (живоп.). Художник - специалист по бытовой живописи; см. жанр во 2 знач.

  7 букв в слове "жанрист": а ж и н р с т.

  Слова, образованные из 7 букв слова жанрист:

  а аж аи аин аир аист ан ани анис анит ант анти ар аржн ари арис арс арсин арт артин ас асин астин ат атри жан жанр жар жарт жиар жинс жир жирант жират жита ижна ин инар инта ир иран ис истр истра итра на нажит наи нар нас наст натр ни ниас нирса нис ниса нит нитр нитра ра раж раи раит ран рани рант рас расин раст расти рати ратин ржа ри риан рис рист ристан рита рта са саж сажин сан сани санти сари сарти сат сати сатин сатир си сиа син сир сита ситар сна ср ст ста стаж стан стар страж стриж та тажи таи тан тар тари тарс ти тиас тин тина тир тира тираж тиран тирас тирс тирса тис тиса транс трас три триаж триас тс
  Слова из слова жанрист, по длине

  Слова, связанные со словом жанрист:
  Слова, начинающиеся на жанрист
  Слова, содержащие жанрист
  Слова, оканчивающиеся на жанрист
  Слова из слова жанрист, если изменить одну букву
  Слова на жа
  Слова заканчивающиеся на ст
  Слова начинающиеся на жан
  Слова с ист в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву ж  словарь кроссвордов слова на от слова с приставкой надо слова заканчивающиеся на ак слова которые заканчиваются на арад