help
  PoiskSlov.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПоискСлов.com!

  астеник

  Значение слова астеник

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  астеник м. 1) Тот, кто имеет астенический тип телосложения. 2) разг. Тот, кто страдает астенией.

  Орфографический словарь

  астеник аст`еник, -а

  7 букв в слове "астеник": а е и к н с т.

  Анаграммы для слова астеник:

  Слова, образованные из 7 букв слова астеник:

  а ае аи аин аист ак акест аки акт акте актин ан ани аникст анис анит ант анти антик ас асе асени асин аск аскет аскит астин ат еаст ека еки ен еникс енис енка ент ес еса еси есин ески еста ета иена ик ика ике икс икт икта ин инка инта ис исе иск истка итак ка кае каес каин кан канси кант каст кат катс ке кеа кеан кен кена кент кета кин кина кинта кис киса кисет киста кистна кит кита китс книс книта ксанти кси на наест наи нас насек насик наст нате натиск не нести нет нети ни ниас ника никта нис ниса нит нитка са сак саке саки сан сани санк санки санти сат сати сатин сек секта сен сена сенаки сенат сени сенки сет сети сетина сетка си сиа сие сиена сика син сине синтак сита скат скена скет скин скит сна снет снк ст ста стан стек стека стен стена стенка стик стикан та тае таи так таки такин такис такси таксин тан таник танк те теа теин тека текс тени тенис тесак тесина ти тиас тиес тик тикс тин тина тис тиса тиска тка ткани тс
  Слова из слова астеник, по длине

  Слова, связанные со словом астеник:
  Слова, начинающиеся на астеник
  Слова, содержащие астеник
  Слова, оканчивающиеся на астеник
  Слова из слова астеник, если изменить одну букву
  Слова на ас
  Слова заканчивающиеся на ик
  Слова начинающиеся на аст
  Слова с ник в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву а  игра в кроссворд найти слова слова которые начинаются на раз слова заканчивающиеся на ствовать слова заканчивающиеся на ник